Zirve Katılım Formu #tarimzirveleri

2. TARIM ● TEKNOLOJİ ■ ETKİ▲ ZİRVESİ

22-23 Şubat 2024 

İZMİR, İzQ İnovasyon Merkezi | Büyük Etkinlik Salonu

Değerli Tarım ve Gıda Paydaşları,

22-23 ŞUBAT 2024 tarihlerinde tarım, sağlıklı gıda ve etki alanının öncüleri ve uzmanları, yeni girişimler ve çeşitli kurum kuruluşlar ile 2.Tarım●Teknoloji■Etki▲Zirvesin bir araya geliyoruz. Daha sağlıklı bir toplum ve herkes için sürdürülebilir tarımı hedefliyoruz. Toplumu besleyen üretim, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağlayan bireyleri bir araya getirerek eğitici, paylaşımcı, sürdürülebilir, ticari gelişmelere zemin oluşturan ve sonuç odaklı projeler tasarlayarak hayata geçiren bütüncül yaklaşım ile ilerliyoruz.

Tarım●Teknoloji■Etki▲Zirveleri çevreye karşı duyarlı sürdürülebilir bir tarımsal üretimi temin eden, insana, hayvana, suya, toprağa gereken değeri veren, gerçekten olumlu katkı yapabilen teknoloji ve girişimcileri öne çıkaracak, her şeye rağmen topraktan ve hayvandan kopmayan uzman girişimciler olan çiftçilerden yana tavır koymaktadır.

Zirvenin, sektördeki teknolojik gelişmeleri izleme, deneyimleri paylaşma, yeni projeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olma anlamında zengin bir atmosfer sunacağını, yeni bağlantılar ve ticari ilişkiler kurmak konusunda da fırsatlar yaratacağını beklemekteyiz.

Hissettiğimiz heyecan ve coşkuya sizlerin de katılımınızı, bizleri desteklemenizi bekliyoruz.

Sumer TÖMEK BAYINDIR

Düzenleme komitesi adına

 

Google Grubumuza Katılın!

Tarım Teknoloji Etki Zirvesi Stant Açmak İçin Başvuru Formunu Doldurunuz.

KONUŞMACILAR

ZİRVE HAKKINDA

Tarımda yeniden devrim niteliğinde gelişmeler oluyor. Akıllı tarım teknolojileri, hassas tarım, tarımsal otomasyon, robotik ve sulama teknolojilerinin tümünde teknoloji ile geleneksel tarım birleştirilmeye çalışılıyor. Tarımda uyargalar, robotlar yeni roller üstlenirken ‘gerçek zamanlı veri analizi’ önem kazanıyor.  Veriye sahip olan ve yönetebilenler geleceğe yön verecekler. Hassas tarım uygulamalarının 2050 yılında 240 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaşması öngörülüyor. Uzaktan algılama teknolojisi ve yapay zekâ gibi uygulamalar tarımsal uygulamaların geleceğini oluşturacak. Türkiye bu gelişmelerin içinde olmalı, sadece kullanıcısı değil üreticisi konumuna gelmelidir.

Öte yandan, toprak ve su kaynakları doğru kullanılamadığı için yüksek risk altındayız. Üreticilerimiz gün geçtikçe artan yüksek girdi maliyetleri ile mücadelede daha fazla desteğe ihtiyaç duymakta, küresel ölçekteki spekülatif yaklaşımlar nedeniyle de milyarlarca dolarlık kaynak ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisine akmaktadır. Türkiye’de çiftçi sayısı giderek azalmakta, tarım alanları son yıllarda giderek küçülmekte. Dünya Bankası verilerine göre yüzölçümü Türkiye’nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülke mevcut. Türkiye dış kaynaklı gıda ürünlerine gittikçe bağımlı hale geliyor.

Türkiye’nin tarım konusunda çalışacak, tarım sektörünün ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, iş birliğini geliştirmekte yetkin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var. Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tam da bu ihtiyaca yönelik kurulmuştur.

ZİRVE PROGRAMI

TARIM VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

2024
Şubat 22

08:30 / Kayıt

Şubat 22

09:00 / Açılış

Sumer TÖMEK BAYINDIR, Başkan, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği / Genel Müdür, TETA Teknik Tarım

Şubat 22

09:10 / Tarım, Teknoloji ve Etki Zirvesinin Amaçları

Zafer ARSLAN, Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü, Türkiye İş Bankası

 

Prof. Dr. Levent KANDİLLER, Rektör, Yaşar Üniversitesi

 

Tunç SOYER, Başkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

 

Süleyman ELBAN, İzmir Valisi (teyit edilecektir)

Şubat 22

09:55 / Dünyanın Merkezinde Bir Tarım Ülkesi: Yenilikçiliğin ve Erdemin Beşiği Türkiye

Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Başkan, Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Şubat 22

10.25 / Ara

Şubat 22

10:40 / Şimdi ve Gelecekte Türk Tarımı: 5N1K ile Üretimimiz

Oturum Yöneticisi:

 

Hakan ÇAKICI, Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

 

Prof. Dr. Doğan YAŞAR, Oşinograf, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

 

Mustafa EVRAN, Veteriner Hekim, Tarım CAN Akademi Medya

 

Rafael DETOLEDO, Kurucu Ortak, Supersol

Şubat 22

11:55 / Tarım – Gıda Değer Zincirinde Etki, Teknoloji ve İnovasyon

Oturum Yöneticisi:

 

Ali Ekber YILDIRIM, Tarım Yazarı

 

Evren ALBAŞ, Genel Müdür, Tat Gıda

 

Dr. Erçin GÜDÜCÜ, Genel Sekreter, İzmir Ticaret Borsası

 

Caner ÖNDER, Ürün ve İş Geliştirme Direktörü, İmeceMobil

 

Tülin AKIN, Kurucu Ortak, TABİT

Şubat 22

13.10/ Öğle Arası

Şubat 22

13:55 / Tarımı Savunmak Zorunda Kalmak

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

Mutlu DOĞRU, Başkan, Adana Çiftçiler Birliği

 

Baki Remzi SUİÇMEZ, Genel Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası

 

Ray MILIDONI, Kurucu, SoilConnect, Dijital yayıncı(uzaktan katılım)

 

Dr. Erhan EKMEN, Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ziraatçılar Derneği

Şubat 22

15:10 / Sağlıklı ve Erişilebilir Gıda için Canlandırıcı Tarım

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. Uygun AKSOY, Başkan, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

 

Mehmet TULBEK, Başkan, Saskatchewan Food Industry Development Centre (uzaktan katılım)

 

Dr. F. Figen AR, Kurucu, 3AR Enerji Kimya Danışmanlık

 

Betül BİLDİK, Kurucu Ortak, Ingredy

 

Aylin YAZICIOĞLU, Şef, Gastronomi Danışmanı

Şubat 22

16.10/ Ara

Şubat 22

16:25 / Rejeneratif Tarım: Adil Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilir Ekonomi

Oturum Yöneticisi:

 

Dr. Zerrin ÇELİK, Yönetim Kurulu Üyesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

 

Nesrin SERİN, Kurucu, USB Sertifikasyon

 

Münevver KEPENEK, Çiftçi, Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği

 

Tanfer DİNLER, Çiftçi, Sosyal Girişimci

 

Sibel ELBİR, İyi Tarım ve Organik Tarım Uzmanı, Canbel Tarım

Şubat 22

17.35 / Gün Sonu

Şubat 23

10:00 / Tarımda Bilinç ve Fayda Odaklı Yatırım Stratejileri

Serhat ÇİÇEKOĞLU, Kurucu Ortak, Sente Ventures

Şubat 23

10.45/ Ara

Şubat 23

11.00 / Tarladan Sofraya Güçbirliği: Tarımda Ekosistem Bazlı Stratejik Planlama, İzmir Örneği

Oturum Yöneticisi:

 

Mine ATAMAN, Tarım Yazarı, Futurist

 

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN, Kurucu,Toprak Global Toplumsal Farkındalık

 

Başat TÖMEK, LAKTOWASH, TETA Teknik Tarım

 

Murat ONKARDEŞLER, Genel Müdür, İZTARIM

 

Murat MERDİN, Kurucu Ortak, DRONEQUBE

Şubat 23

12.45 / Öğle Arası

Şubat 23

13:30 / Tarımın Finansmanı: Etki ve Etik

Oturum Yönetici:

 

Sezer ARSLAN,  Kurucu Ortak, Oxivo

 

İbrahim OĞUZ, Ziraat Mühendisi, Frankfurt School

 

Erdem AK, Hasat Türk, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Yönetim Kurulu üyesi

 

İlkay DEMİRDAĞ, Etki Yatırımcısı

 

Dr. Nevzat BİRİŞİK, Tarım ve Gıda Direktörü, Kamu Araştırmaları Vakfı

Şubat 23

14:45 / Toplum için “Tek Sağlık” : Toprak-Bitki-Hayvan-İnsan İlişkisi

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. İsmail TÜRKAN , Dekan Vekili, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Yaşar Üniversitesi

 

Doç. Dr. Bihter ESETLİLİ, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi

 

Ersin ÖZDEMİR, Diyetisyen

 

Adnan SERPEN, Veteriner Hekim, İzmir Veteriner Hekimleri Odası

 

Mine PAKKANER, Ziraat Mühendisi, Uzman Tarım Danışmanı

Şubat 23

15.55 / Ara

Şubat 23

16:10 / 100 Yılın Tarımcılarına Saygı ve Anadolu Kültürü

Prof. Dr. Erdem DENK, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Öğretim Üyesi,Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Şubat 23

17:10 / Tarımda Birlikte Değer Yaratmanın Önemi Eylem Planları ve Gelecek Vizyonu, Kapanış

Nilüfer AKTAŞ, Kurucu, Impactmaze, Sürdürülebilirlik Danışmanı

 

Sumer TÖMEK BAYINDIR, Başkan, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği, TETA Teknik Tarım Genel Müdürü

Şubat 23

11:00- 14:00 / ÇALIŞTAY- Paralel Oturum: Tarım gıda için ikiz dönüşüm

Çalıştay Yöneticisi:

 

Nilüfer AKTAŞ, Kurucu, Impactmaze, Sürdürülebilirlik Danışmanı

 

Başvuru Formu için Tıklayınız

ZİRVE ANA SPONSORLUĞU

1 adet ile sınırlandırılmıştır.
Kontejan Dolmuştur.

 • Oturum duyurularında ve dekorlarda logo kullanımı
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsor firmanın tanıtım videosuna yer verilmesi
 • E-bülten çalışmalarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı
 • Sosyal medya paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı vidyolarda yer verilmesi
 • Tüm keynote speaker duyurularında firmanın logo kullanımı

ZİRVE SPONSORLUĞU

4 adet ile sınırlandırılmıştır.

 • Oturum duyurularında ve dekorlarda logo kullanımı
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsor firmanın tanıtım videosuna yer verilmesi
 • Sosyal medya paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı, vidyolarda yer verilmesi

ZİRVE OTURUM SPONSORLUĞU

5 adet ile sınırlandırılmıştır.

 • Sadece 1 oturumda logo kullanılması
 • Etkinlik internet sitesi sponsorlar bölümünde sponsorluk unvanı ve logo kullanımı
 • Etkinlik internet sitesi sponsorlar bölümünde firmanın vidyosuna yer verilmesi
 • Sosyal medya paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı, vidyolarda yer verilmesi

GELECEK ZİRVELER

Tarım Ekonomisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Kooperatifçilik

Gıda ve Beslenme

DESTEKLEYEN KURUM ve KURULUŞLAR

Tarım ve Teknoloji Zirvesi’ne Kayıt Olmak için Zirve Kayıt Formunu Doldurunuz.

ZİRVE DÜZENLEME KOMİTESİ

Bizlere ulaşmak için +90 530 545 09 32 numaralı whatsapp hattımıza mesaj atabilirsiniz.