Zirve Katılım Formu #tarimzirveleri

TARIM VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

25-26 Mayıs 2021 | İZFAŞ Digitalizmirfair Platformu

tarimzirvesi.izfas.com.tr

Değerli Tarım Sektörü Paydaşları ve Bilim İnsanları,

Türk tarımını güçlendirmek adına farklı ana temalarla 5 zirve düzenlenmesi planlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkı ve katılımları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek zirvelerin ilki olan ‘Tarım ve Teknoloji Zirvesi, 25 – 26 Mayıs 2021’ tarihlerinde gerçekleşecektir

Zirve oturumları, etkili bir altyapı desteğini sunabilmek üzere pandemiye bağlı kısıtlamalara da uyum sağlayarak, aynı zamanda bu önemli konunun en geniş kitleye ulaşabilmesi için Mayıs ayında 2 güne yayılarak yayımlanacaktır.

Tarım Zirveleri, çevreye karşı duyarlı sürdürülebilir bir tarımsal üretimi temin eden, insana, hayvana, suya, toprağa gereken değeri veren, gerçekten olumlu katkı yapabilen teknoloji ve girişimcileri öne çıkaracak, her şeye rağmen topraktan ve hayvandan kopmayan gerçek bilgi sahibi girişimciler olan çiftçilerden yana tavır koyacaktır.

Zirvenin, sektördeki teknolojik gelişmeleri izleme, deneyimleri paylaşma, yeni projeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olma anlamında zengin bir atmosfer sunacağını, yeni bağlantılar ve ticari ilişkiler kurmak konusunda da fırsatlar yaratacağını beklemekteyiz.

Hissettiğimiz heyecan ve coşkuya sizlerin de yoğun katılımınızı, bizleri desteklemenizi bekliyor ve herkesin memnun kalacağı sanal zirveleri hep birlikte hayata geçirmeyi diliyoruz.

 

DESTEKLEYEN KURUM ve KURULUŞLAR

KONUŞMACILAR

TARIM UZMANLARINDAN TARIM ZİRVELERİ

Tarımda yeniden devrim niteliğinde gelişmeler oluyor. Akıllı tarım teknolojileri, hassas tarım, tarımsal otomasyon, robotik ve sulama teknolojilerinin tümünde teknoloji ile geleneksel tarım birleştirilmeye çalışılıyor. Tarımda uyargalar, robotlar yeni roller üstlenirken ‘gerçek zamanlı veri analizi’ önem kazanıyor.  Veriye sahip olan ve yönetebilenler geleceğe yön verecekler. Hassas tarım uygulamalarının 2050 yılında 240 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaşması öngörülüyor. Uzaktan algılama teknolojisi ve yapay zekâ gibi uygulamalar tarımsal uygulamaların geleceğini oluşturacak. Türkiye bu gelişmelerin içinde olmalı, sadece kullanıcısı değil üreticisi konumuna gelmelidir.

Öte yandan, toprak ve su kaynakları doğru kullanılamadığı için yüksek risk altındayız. Üreticilerimiz gün geçtikçe artan yüksek girdi maliyetleri ile mücadelede daha fazla desteğe ihtiyaç duymakta, küresel ölçekteki spekülatif yaklaşımlar nedeniyle de milyarlarca dolarlık kaynak ithalat yoluyla başka ülkelerin çiftçisine akmaktadır. Türkiye’de çiftçi sayısı giderek azalmakta, tarım alanları son yıllarda giderek küçülmekte. Dünya Bankası verilerine göre yüzölçümü Türkiye’nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülke mevcut. Türkiye dış kaynaklı gıda ürünlerine gittikçe bağımlı hale geliyor.

Türkiye’nin tarım konusunda çalışacak, tarım sektörünün ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, iş birliğini geliştirmekte yetkin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var.

TARIMCILARIN ZİRVESİNDE SÖZ UZMANLARIN

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımız 2019 yılında, ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almayı varlık sebebi (misyon) olarak ortaya koydu. Stratejik hedefler arasında da ilk sırada kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Başka Bir Tarım Mümkün” hedefi doğrultusunda üreticiyle yan yana, yerli ve milli tarım politikasını hayata geçirmek ve böylece yoksullukla mücadele ve refahı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Tarımı stratejisi, tarımsal üretimin desteklenmesi için tarımsal kalkınma kooperatiflerinden ürün alımı, lojistiği, paketlemesi, ürünlerin işlenmesi, markalaşması, satışı, ihracatı, ar-ge ve eğitim faaliyetleri ile bir bütün süreci kapsıyor.

2021-22 döneminde beş farklı zamanda farklı mekân ve dijital ortamda gerçekleşecek TARIM ZİRVELERİ serisinde bizler de daha sağlıklı bir toplum ve herkes için sürdürülebilir tarımı hedefliyoruz. Toplumu besleyen üretim, sosyal ve ekonomik gelişimini sağlayan, kültür alanlarında bireyleri bir araya getirerek eğitici, paylaşımcı, sürdürülebilir, ticari gelişmelere zemin oluşturan ve sonuç odaklı projeler tasarlayarak hayata geçiren bütüncül yaklaşım hedefliyoruz.

ORGANİZASYON

ZİRVE PROGRAMI

TARIM VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

2021
Mayıs 25

10:00 – 11:00 / Açılış Oturumu: Tarım ve Gelecek: Fırsatlar ve Tehditler

Tunç SOYER
Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

 

Mustafa ÖZEN
İzmir Tarım İl Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Sumer TÖMEK BAYINDIR
Başkan, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği

Mayıs 25

11:20 – 12:40 / Tarım ve Yeni Ekonomiler

Oturum Yöneticisi

Ali Ekber YILDIRIM
Yazar, Dünya Gazetesi

 

Işınsu KESTELLİ
Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Ticaret Borsası

 

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
Yürütme Kurulu Başkanı, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı

 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 

İsmail ERTÜRK
Öğretim Üyesi, Bankacılık, Manchester Üniversitesi

 

Murat ONKARDEŞLER
Genel Müdür, BAYSAN

Mayıs 25

13:00 – 14:20 / Dirençli Tarım, Dirençli Kentler

Oturum Yöneticisi

Başak TÜRKOĞLU
Genel Müdür, Başak Medya

 

Tunç SOYER
Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası

 

Prof. Dr. Doğan YAŞAR
Başkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı

 

Mine PAKKANER
Onur Kurulu Üyesi, Tarım ve Gıda Etiği Derneği, İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı

 

Mustafa Fatih BAKIR
Mimar, Permakültür Tasarımcısı ve Eğitimcisi

Mayıs 25

14:40 – 16:10 / Fark Yaratanlar: Sürdürülebilir Teknolojik Tarıma Örnekler

Oturum Yöneticisi

Tanzer BİLGEN
Kurucu Ortak, Doktar

 

Pınar TÜRKMEN
Dijital Tarım Dönüşüm ve İnovasyon Lideri, Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş.

 

Bahadır AÇIK
Genel Müdür, Anadolu Etap

 

Uğur MURSALOĞLU
Kurucu, Operasyon Yöneticisi, Çiftçiden Eve

 

Suna KALAYCI
Çiftçi, Seferihisar – Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortağı

 

Neptün SOYER
Başkan, İzmir Köy Koop Birliği

 

Ömer YULUĞ
Genel Müdür, Yuluğ Mühendislik / SmartMole’s Sensör ve Su Yönetimi Teknolojileri

Mayıs 25

16:30 – 17:50 / Tarım ve Gıda Arz Zincirinde Değişen Dinamikler ve E-ticaret

Oturum Yöneticisi

Nilüfer AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi, Genodos Sosyal Kooperatifi

 

Mahmut ÖZGENER
Başkan, İzmir Ticaret Odası

 

Prof. Dr. Canan MADRAN
İcra Kurulu Üyesi, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı

 

Tülin AKIN
Kurucu Ortak, Tabit

 

Gürsel TONBUL
Kurucu, Değirmen Eko Yatırım Aş. ve Yerlim

 

Birol CELEP
Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege İhracatçı Birlikleri / Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Mayıs 26

12:00 – 13:40 / Tarımda İşbirliği Modelleri: Bakanlık, Yerel Yönetimler, Özel Sektör, STKlar ve Üniversiteler

Oturum Yöneticisi

Başak TÜRKOĞLU
Genel Müdür, Başak Medya

 

Tuncay TOPDEMİR
Müdür, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

Şevket MERİÇ
Birim Yöneticisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

 

Şenol ÖNAL
Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği

 

Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım ve Gıda Etiği Derneği

 

Serdar CAN
Ortaklar Kurulu Üyesi, NARAS Makina A.Ş. / Genel Müdür, PAKSAN 

Mayıs 26

14:00 – 15:40 / Tarımda Dijital Dönüşüm

Oturum Yöneticisi

Serhat ÇİÇEKOĞLU
Kurucu, Sente Foundry

 

Halil AKSU
Kurucu, CEO, Digitopia

 

Mustafa ÖZEN
İzmir Tarım İl Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Nevzat BİRİŞİK
Genel Müdür, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

 

Prof. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi

Mayıs 26

16:00 – 17:20 / Girişimcilik, Tarım Filizleri Yatırım Ağı ve Hızlandırıcı Programları

Oturum Yöneticisi

Hulusi BERİK
Başkan, Keiretsu ForumTR ve Kitlesel Fonlama Derneği

 

Kenan ÇOLPAN
Ortak, Boğaziçi Girişimcileri

 

Mustafa İhsan KIZILTAŞ
Girişimci, Teknoloji Yatırımları

 

Serhat ÇİÇEKOĞLU
Kurucu, Sente Foundry

 

Aykut ÖZBUĞDAY
Genel Müdür, Progen, Tarım 4.0 TED YK Üyesi

 

Ali Rıza ERSOY
Kurucu, İon Academy

Mayıs 26

17:40 – 18:30 / KAPANIŞ – Zirve Sonuç ve Yol Haritası Bildirgesinin Paylaşımı

İ. Pınar NACAK
Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Tarım Grubu Başkanı

 

Sumer TÖMEK BAYINDIR
Başkan, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği

Zirve İZFAŞ dijital sistemi üzerinde gerçekleşecektir.
Zirveye kayıtlar www.tarimzirveleri.com ve www.tarimkultur.com web siteleri üzerinden yapılabilir.

ZİRVE ANA SPONSORLUĞU

1 adet ile sınırlandırılmıştır.

 • Online zirve platformunda sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı, kurumsal videosuna yer verilmesi
 • E-bülten çalışmalarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Sosyal medya ve video paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı

ZİRVE ANA SPONSORLUĞU

5 adet ile sınırlandırılmıştır.

 • Online zirve platformunda sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı, 
 • E-bülten çalışmalarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Sosyal medya ve video paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı

OTURUM SPONSORLUĞU

5 adet ile sınırlandırılmıştır.

 • Online zirve platformunda sadece bir oturumda sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Etkinlik internet sitesinin ana sayfasında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı, 
 • E-bülten çalışmalarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı,
 • Sosyal medya ve video paylaşımlarında sponsorluk unvanı ve logo kullanımı

GELECEK ZİRVELER

Tarım Ekonomisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Kooperatifçilik

Gıda ve Beslenme

Tarım ve Teknoloji Zirvesi’ne Kayıt Olmak İçin Zirve Kayıt Formunu Doldurunuz.

İLETİŞİM FORMU

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurarak Tarım ve Teknoloji Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.