16:10 / 100 Yılın Tarımcılarına Saygı ve Anadolu Kültürü

14:45 / Toplum için “Tek Sağlık” : Toprak-Bitki-Hayvan-İnsan İlişkisi
Şubat 1, 2024
17:10 / Tarımda Birlikte Değer Yaratmanın Önemi Eylem Planları ve Gelecek Vizyonu, Kapanış
Şubat 1, 2024

Prof. Dr. Erdem DENK, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Öğretim Üyesi,Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi