10:40 / Şimdi ve Gelecekte Türk Tarımı: 5N1K ile Üretimimiz

10.25 / Ara
Şubat 1, 2024
11:55 / Tarım – Gıda Değer Zincirinde Etki, Teknoloji ve İnovasyon
Şubat 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Hakan ÇAKICI, Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

 

Prof. Dr. Doğan YAŞAR, Oşinograf, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

 

Mustafa EVRAN, Veteriner Hekim, Tarım CAN Akademi Medya

 

Rafael DETOLEDO, Kurucu Ortak, Supersol