13:00 – 14:20 / Dirençli Tarım, Dirençli Kentler

12:00 – 13:40 / Tarımda İşbirliği Modelleri: Bakanlık, Yerel Yönetimler, Özel Sektör, STKlar ve Üniversiteler
Nisan 21, 2021
14:40 – 16:10 / Fark Yaratanlar: Sürdürülebilir Teknolojik Tarıma Örnekler
Nisan 21, 2021

Oturum Yöneticisi

Başak TÜRKOĞLU
Genel Müdür, Başak Medya

 

Tunç SOYER
Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası

 

Prof. Dr. Doğan YAŞAR
Başkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı

 

Mine PAKKANER
Onur Kurulu Üyesi, Tarım ve Gıda Etiği Derneği, İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı

 

Mustafa Fatih BAKIR
Mimar, Permakültür Tasarımcısı ve Eğitimcisi