13:55 / Tarımı Savunmak Zorunda Kalmak

11:55 / Tarım – Gıda Değer Zincirinde Etki, Teknoloji ve İnovasyon
Şubat 1, 2024
15:10 / Sağlıklı ve Erişilebilir Gıda için Canlandırıcı Tarım
Şubat 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

Mutlu DOĞRU, Başkan, Adana Çiftçiler Birliği

 

Baki Remzi SUİÇMEZ, Genel Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası

 

Ray MILIDONI, Kurucu, SoilConnect, Dijital yayıncı(uzaktan katılım)

 

Dr. Erhan EKMEN, Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ziraatçılar Derneği