10:40 / Turkish Agriculture Now and in the Future: Our Production with the 5Ws and 1H

09:55 / An Agricultural Country at the Heart of Innovation and Virtue: Turkiye
February 1, 2024
11:55/Impact, Technology, and Innovation in the Agriculture-Food Value Chain
February 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Hakan ÇAKICI, Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

 

Prof. Dr. Doğan YAŞAR, Oşinograf, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

 

Mustafa EVRAN, Veteriner Hekim, Tarım CAN Akademi Medya

 

Dr. Mehmet UĞURLU, Ziraat Mühendisi

 

Rafael DETOLEDO, Kurucu Ortak, Supersol