11:55/Impact, Technology, and Innovation in the Agriculture-Food Value Chain

10:40 / Turkish Agriculture Now and in the Future: Our Production with the 5Ws and 1H
February 1, 2024
13:55 / Being Forced to Defend Agriculture
February 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Ali Ekber YILDIRIM, Tarım Yazarı

 

Evren ALBAŞ, Genel Müdür, Tat Gıda

 

Dr. Erçin GÜDÜCÜ, Genel Sekreter, İzmir Ticaret Borsası

 

Caner ÖNDER, Ürün ve İş Geliştirme Direktörü, İmeceMobil

 

Tülin AKIN, Kurucu Ortak, TABİT