13:55 / Being Forced to Defend Agriculture

11:55/Impact, Technology, and Innovation in the Agriculture-Food Value Chain
February 1, 2024
15:10 / Regenerative Agriculture for Healthy and Accessible Food
February 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

Mutlu DOĞRU, Başkan, Adana Çiftçiler Birliği

 

Baki Remzi SUİÇMEZ, Genel Başkan, Ziraat Mühendisleri Odası

 

Ray MILIDONI, Kurucu, SoilConnect, Dijital yayıncı(uzaktan katılım)

 

Dr. Erhan EKMEN, Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Ziraatçılar Derneği