14:45 / One Health for Society: The Relationship between Soil, Plant, Animal, and Human

13:30 / Financing Agriculture: Impact and Ethics
February 1, 2024
16:10 / Respect for the Farmers of the Past Century and Anatolian Culture
February 1, 2024

Oturum Yöneticisi:

 

Prof. Dr. İsmail TÜRKAN , Dekan Vekili, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Yaşar Üniversitesi

 

Doç. Dr. Bihter ESETLİLİ, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi

 

Ersin ÖZDEMİR, Diyetisyen

 

Adnan SERPEN, Veteriner Hekim, İzmir Veteriner Hekimleri Odası

 

Mine PAKKANER, Ziraat Mühendisi, Uzman Tarım Danışmanı