Mine PAKKANER

Mine PAKKANER

Mine PAKKANER

Onur Kurulu Üyesi - Tarım ve Gıda Etiği Derneği / Başkan - İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu