Mustafa Fatih BAKIR

Mustafa Fatih BAKIR

Mustafa Fatih BAKIR

Mimar - Permakültür Tasarımcısı ve Eğitimcisi