09:00 / Açılış

08:30 / Kayıt
Ocak 31, 2024
09:10 / Tarım, Teknoloji ve Etki Zirvesinin Amaçları
Şubat 1, 2024

Sumer TÖMEK BAYINDIR, Başkan, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği / Genel Müdür, TETA Teknik Tarım